Java XSLT ile XML i HTML e dönüştürme,çevirme kodu kullanımı örneği (Java transforming,converting XML to HTML with XSLT code usage example)

Java ile XML dosyasında XSLT dosyası yardımı ile HTML dosyası oluşturabilmek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi javax.xml.transform kütüphanesini kullanabilirsiniz.


	String xmlPath = "D:\\sample01.xml";
	String xsltPath = "D:\\sample01.xslt";
	String htmlPath = "D:\\sample01.html";

	try {      
		TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
		StreamSource xslStream = new StreamSource(inputXSL);
		Transformer transformer = factory.newTransformer(xslStream);
		StreamSource in = new StreamSource(dataXML);
		StreamResult out = new StreamResult(outputHTML);
		transformer.transform(in, out);
	} catch (TransformerConfigurationException e) {

	} catch (TransformerException e) {

	}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*