Java, xml içeriğini Java objesine yükleme,aktarma kodu kullanımı örneği (Java, Load,transfer xml content to Java object code usage example)

Elinizde bulunan bir XML dosyasının içeriğini Java objesine yüklemek,aktarmak için gerekli olan kod bloğu aşağıdaki gibidir.
Bu işlemi yapabilmeniz için öncesinde Java objelerinin XML yapısından türetilmiş olması gerekmektedir.

String xmlStr = 
				"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"yes\"?><MyObject xmlns:ns2=\"http://www.yazilimcity.net/cefact/namespaces/MyObjectHeader\" xmlns:ns3=\"urn:yazilimcitynet:names:specification:ubl:schema:xsd:CoExCo-2\" xmlns:ns4=\"urn:yazilimcitynet:names:specification:ubl:schema:xsd:CoBaCo-2\" xmlns:ns5=\"urn:yazilimcitynet:names:specification:ubl:schema:xsd:CoAgCo-2\">  <MyObjectHeader>    <ns2:HeaderVersion>1.0</ns2:HeaderVersion>    <ns2:Send>      <ns2:Identifier>urn:mail:em@il.co</ns2:Identifier>          </ns2:Send>    <ns2:Rec>      <ns2:Identifier>urn:mail:em@il.co</ns2:Identifier>          </ns2:Rec>    <ns2:DocumentIdentification>      <ns2:Standard>ABL-TR</ns2:Standard>      <ns2:TypeVersion>1.2</ns2:TypeVersion>      <ns2:InstanceIdentifier>111BF1D1-D111-1B11-E111-11111A111B1D</ns2:InstanceIdentifier>      <ns2:Type>PENV</ns2:Type>      <ns2:CreationDateAndTime>2017-07-05T08:21:50</ns2:CreationDateAndTime>    </ns2:DocumentIdentification>  </MyObjectHeader>  <Package>    <Elements> </Elements>  </Package></MyObject>";

		InputStream stream = new ByteArrayInputStream(xmlStr.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
		
		JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(MyObject.class);
		Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
		//MyObject myObject = (MyObject) jaxbUnmarshaller.unmarshal(new File("C:\\myObjectFile.xml"));
		MyObject myObject = (MyObject) jaxbUnmarshaller.unmarshal(stream);
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*