Java XML dosyası oluşturma kodu kullanımı örneği (Java create XML file code usage example)

Java ile XML dosyası oluşturmak için aşağıdaki telefon defteri örneğinden yaralanabilirsiniz.

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Text;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;

public class CreateXmlFile {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Starting Creating XML file operation.");

    try {
      DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder documentBuilder = documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();

      Document document = documentBuilder.newDocument();
      Element phoneBookRootElement = document.createElement("PhoneBook");
      document.appendChild(phoneBookRootElement);

      Element memberElement = document.createElement("Member");
      phoneBookRootElement.appendChild(memberElement);
      memberElement.setAttribute("id", "01");

      Element firstnameElement = document.createElement("Firstname");
      Text firstnameText = document.createTextNode("Süleyman");
      firstnameElement.appendChild(firstnameText);
      memberElement.appendChild(firstnameElement);

      Element middlenameElement = document.createElement("Middlename");
      Text middlenameText = document.createTextNode("Oğuzhan");
      middlenameElement.appendChild(middlenameText);
      memberElement.appendChild(middlenameElement);

      Element lastnameElement = document.createElement("Lastname");
      lastnameElement.appendChild(document.createTextNode("KINIK"));
      memberElement.appendChild(lastnameElement);

      Element phoneNumberElement = document.createElement("PhoneNumber");
      phoneNumberElement.appendChild(document.createTextNode("0123456789"));
      memberElement.appendChild(phoneNumberElement);

      TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
      DOMSource domSource = new DOMSource(document);
      StreamResult streamResult = new StreamResult(new File("/media/72C6C53DC6C50279/Documents and Settings/oguzhankinik/sites/primeriesLinux/xmlFileExample01.xml"));

      transformer.transform(domSource, streamResult);

    } catch (ParserConfigurationException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (TransformerConfigurationException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (TransformerException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    System.out.println("Successfully finished Creating XML file operation.");
  }
}

Gösterdiğiniz dosya dizininde xmlFileExample01.xml dosyasının varolduğunu varsayarak işlem yapılmıştır. Kodun çalıştırılması sonucunda .xml dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<PhoneBook>
  <Member id="01">
    <Firstname>Süleyman</Firstname>
    <Middlename>Oğuzhan</Middlename>
    <Lastname>KINIK</Lastname>
    <PhoneNumber>0123456789</PhoneNumber>
  </Member>
</PhoneBook>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*