Java versiyon kontrolü, konsoldan versiyon öğrenme kontrolü komutu kullanımı (Java version check, version learn,check command usage on Console)

Windows veya Linux dağıtımları kullandığınız bigisayarınızda yüklü olan Java yazılım dilinin sürüm kontrolünü terminal,shell veya başka bir deyiş ile konsol üzerinden aşağıdaki komut ile öğrenmeniz mümkündür.

Linux dağıtımlarından biri olan Ubuntu işletim sisteminde komut satırından Java sürümünü öğrenmenin bir örneği ve sonucu aşağıdaki gibidir.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ java -version
java version "1.7.0_25"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.3.10) (7u25-2.3.10-1ubuntu0.12.04.2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode)

Windows işletim sistemine sahip bir makinenin üzerinde kurulmuş olan Java sürümünün konsol üzerinden öğrenmenin örneği ve sonuç çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

C:\Users\okinik>java -version
java version "1.8.0_66"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b18)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.66-b18, mixed mode, sharing)

C:\Users\okinik>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*