Java tarihe gün ekleme kodu kullanımı örneği (Java add day to date code usage example)

Java da zamanlar ile ilgili işlem yaparken mevcut elimizdeki tarihe belirli bir gün ekleme ihtiyacı duyduğunuzda size basit “new Date()” yardımcı olabilir ancak sadece mevcut ay içerisinde bir işlem yapıyorsanız, mevcut zamanınıza eklemek istediğiniz gün sayısı bir sonraki aya sarkar ise “new Date()” ile işlem yapamazsınız bundan dolayı aşağıdaki kod örneğinde olduğu gibi “Calendar” ile işlem yapmanız gerekmektedir.

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;

public class NowPlusThirteenDay {

	public static void main(String[] args) {
		
		long oneDayLongValue = 1000 * 60 * 60 * 24;

		Date now = new Date();
		System.out.println(now);
		
		Date afterFiveDays = new Date(now.getTime() + (5 * oneDayLongValue));
		System.out.println(afterFiveDays);
		
		Calendar c = Calendar.getInstance(); 
		c.setTime(now); 
		c.add(Calendar.DATE, 13);
		Date afterThirteenDay = c.getTime();
		System.out.println(afterThirteenDay);
	}

}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*