Java tarih, zaman operasyonları kodu kullanımı örneği (Java Date, time operations code usage example)

Java da tarih zaman operasyonlarından bazılarının örnek kodları aşağıdaki gibidir.

Java Date nesnesinden String elde etmek için aşağıdaki kod blogunu kullanabilirsiniz.

	String result = "";
	String format = "dd/MM/yyyy";
	Date date = new Date();


	DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(format, new Locale("tr","TR"));
	dateFormat.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Europe/Istanbul"));
		
	result = dateFormat.format(date);	

Java Date objesinden Java SQL date objesi oluşturma kodu aşağıdaki gibidir.

	Date date = new Date();
	java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date(date.getTime());

Java Date nesnesinden Java SQL Time nesnesi oluşturma kodu kullanımı aşağıdaki gibidir.

	Date date = new Date();
	java.sql.Time sqlTime = new java.sql.Time(date.getTime());
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*