Java string List i alfabetik sıralama kodu kullanımı örneği (Java sort,order String List code usage example)

Java da karakter dizi tipinde elinizde bir liste var ise bu listenin elemanlarını alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. Bu işlemi “Collections.sort()” ile yapabilirsiniz. Kod örneği aşağıdaki gibidir.

List<String> provinces = new ArrayList<String>();
		
provinces.add("İstanbul");
provinces.add("Ankara");
provinces.add("İzmir");
provinces.add("Bursa");
		
Collections.sort(provinces);

for(String province : provinces){
	System.out.println(province);
}

kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir.

Ankara
Bursa
İstanbul
İzmir

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*