Java String (karakter dizisi,metin) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (Java String split,divide code usage example)

Javada bir String değerini belli bir kurala göre parçalamak,bölmek gerektiğinde .split() özelliğini kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. İlk örneğimizde “,”(virgül) işaretine göre String i parçalama işlemini gerçekleştirdik, bir sonraki örnekte ise yeni satıra göre yani “\n”(yeni satır, enter) e göre bölme işleminigerçekleştirdik.

String countries = "Turkey,Canada,France,Germany,Italy,Japan,Russia,United Kingdom,United States of America";

String[] countryLines = countries.split(",");
int countryLineCount = countryLines.length;

System.out.println("Line count is " + countryLineCount);

for(int i=0; i< countryLineCount; i++) {
    System.out.println( i + ". line :" + countryLines[i]);
}


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*