Java sınıf üyelerine erişim kontrolü public,protected,no modifier,private

Java da ilgili sınıfın üyelerine erişimi kontrol altına almak için public,protected,private ifadeleri kullanılır veya sınıf üyesi için bir ifade kullanılmayabilir de.
No modifier ifadesi friendly ifadesi olarakda tabir edilir.
Her kullanım için ulaşım kontrolleri ve izinleri şöyledir.

Class (Sadece Sınıftan) Package (Sadece Paketten) Subclass (Alt sınıftan) Other (Her yerden)
public Evet Evet Evet Evet
protectred Evet Evet Evet Hayır
no modifier Evet Evet Hayır Hayır
private Evet Hayır Hayır Hayır
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*