Java Servlet sınıfından sayfaya yönlendirme kodu kullanımı örneği (Java Servlet redirect to page code usage example)

Java Servlet sınıfınızda bir işlem yaptıktan sonra kullanıcıyı uygulamanızın içerisinde jsp, html, xhtml gibi sayfalara yönlendirmek için “sendRedirect” özelliğini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

		HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
		HttpServletResponse resp = (HttpServletResponse) response;

		// do operation

		resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/page01.jsp");
	}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*