Java Servlet ascii dışındaki karakterleri okuma kodu kullanımı örneği (Java Servlet read non ascii characters code using example)

Java da JSP ile Servlet üzerinden işlem yaparken Servlet e gelen İngilizce harfler dışındaki parametre harflerinin düzgün şekilde işlenebilmesi için Servlete ulaştığınız metodda aşağıdaki gibi kod eklerseniz sorununuza çözüm olacaktır.

request.setCharacterEncoding("UTF-8");

veya

request.setCharacterEncoding("ISO-8859-9");
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*