Java PDF dosyası oluşturma kodu kullanımı örneği (Java create PDF file code usage example)

Java ile PDF uzantılı dosya oluşturabilmek için aşağıdaki gibi “itextpdf” kütüphanesi yardımcı olacaktır.

package net.yazilimcity.java.pdf.test;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

import com.itextpdf.text.Document;
import com.itextpdf.text.DocumentException;
import com.itextpdf.text.Paragraph;
import com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter;

public class PdfUtil {

	public static final String RESULT = "hello.pdf";
	
	public static void main(String[] args) throws DocumentException, IOException {

		Document document = new Document();
		ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
		PdfWriter.getInstance(document, baos);

		document.open();		
		document.add(new Paragraph("Hello World!"));
		document.close();

		FileOutputStream fos = new FileOutputStream(RESULT);
		fos.write(baos.toByteArray());
		fos.close();
	}

}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*