Java parametre vererek konsol ile main(ana) metod çalıştırma, çağırma komutu kullanım örneği (Java run(invoke) main method with parameters(arguments) command usage example on consol)

Javada yazdığınız main(ana) metodunuzu shellden parametre(argüman) vererek çağırmak için terminalde aşağıdaki komutunu çalıştırmalısınız.

oguzhankinik@oguzkinik:~/Desktop$ java MyBasicClass arg01 arg02

Aşağıdaki örnekte ise yazdığınız main metodunuzun yazdığınız modül içerisindeki kütüphanelere gereksinimi olduğunu varsayarak örnek verdik.

oguzhankinik@oguzkinik:~/Desktop$ /usr/local/openjdk7/bin/java -cp "/home/oguzhankinik/myproject/modul/directory/lib/*" net.yazilimcity.java.MyOtherClass agr01 args02 args03

Microsoft’ta ise aşağıdaki gibi Java main metodunu barındıran sınıfını çağırabilirsiniz.

java -classpath D:\myproject\modul\directory\lib\* net.yazilimcity.java.MyOtherClass

Bilgisayarınıza giriş yapmış olduğunuz kullanıcınızın izinleri kısıtlı ise Java uygulamanızı çalıştırırken “sudo” ile izin hakkınıda vermelisiniz, kullanımı aşağıdaki gibidir.

oguzhankinik@oguzkinik:~/Desktop$ sudo /usr/local/openjdk7/bin/java -cp "/home/oguzhankinik/myproject/modul/directory/lib/*" net.yazilimcity.util.MyStandaloneServer agr01 args02 args03
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*