Java onaltılık(hexadecimal) değerden rgb değeri elde etme kodu kullanımı örneği (Java hexadecimal to rgb value code usage example)

Java da onaltılık(hexadecimal) bir renk değerinden RGB değeri elde etmek için “java.awt.Color” sınıfını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

import java.awt.Color;

/**
 * 
 * @param colorStr e.g. "00FF00"
 * @return 
 * 
 * @author oguzhankinik
 */
public Color hexToRgb(String hexColor) {
  return new Color(
      Integer.valueOf( hexColor.substring( 0, 2 ), 16 ),
      Integer.valueOf( hexColor.substring( 2, 4 ), 16 ),
      Integer.valueOf( hexColor.substring( 4, 5 ), 16 ) );
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*