“java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” hatası çözümü

Uygulamanızdan “java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” gibi bir hata alırsanız farklı çözüm yollarından bazıları aşağıdaki gibidir.

EAR projeniz için bir yöntem olarak aşağıdaki kod blogunun dogru yazıldıgından emin olunmalı. EAR projenizin içindeki EarContent-> META-INF-> application-j2ee-engine.xml dosyasının içindeki reference elementinin doğruluğunu kontrol ediniz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application-j2ee-engine xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="application-j2ee-engine.xsd">

	<!-- for JSF operations -->
  <reference reference-type="hard" prepend="true">
    <reference-target provider-name="local.j2ee"
      target-type="library">javax~faces~2.2.8</reference-target>
  </reference>
  
</application-j2ee-engine>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*