Java JVM, JRE, JDK, SDK nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Java JVM nedir?
JVM(Java Virtual Machine) – Java Sanal Makine
Java ile yazılmış programların neredeyse bütün işletim sistemlerinde çalışmasının temeli, java kodları derlendiğinde bytecode a (baytkod) çevirilir ve bu bytecode ları yorumlayarak makina kodlarına çevirir. Böylelikle Java çalışma anından önce JVM aracılığı ile makinanın anladığı kodlar üreterek Java nın sloganı olan “Write one, run everywhere” (Bir kere yaz, heryerde çalıştır) deyimini sağlamaktadır.

Java JRE nedir?
JRE(Java Runtime Environment) – Java Çalışma Zamanı Ortamı
JRE bir eklentidir. Java programlarını içerir bunların içinde JVM’de mevcuttur.
JRE, JDK’dan daha küçük boyuttadır.

Java JDK nedir?
JDK(Java Development Kit) – Java Geliştirme Seti
Java geliştiricilerinin uygulamalarını geliştirme olanağı sağlayan, program yazma ve çalıştırmayı yerine getiren bir yazılımdır.
JDK, JVM ve JDK’yıda bünyesinde bulundurur.
JDK nın barındırdığı programlardan bazıları şöyledir:
java,javac,applet viewer,apt,extcheck,idlj,javadoc,jar,javah,javap,javaws,jconsole,jdb,jhat,jinfo,jmap,jps,jrunscript,jstack,jstat,jstatd,policytool,VisualVM,,wsimport,,xjc

Java SDK nedir?
SDK(Software Development Kit) – Yazılım Geliştirme Seti
JVM,JRE ve JDK ya ek olarak Uygulama sunucuları, hata ayıklama araçları, dökümantasyon vb. yazılımları barındırır.
SDK, JVM, JRE ve JDK yı barındırır.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*