Java, Java objesi içeriğini XML’e yükleme,aktarma kodu kullanımı örneği (Java, Load,transfer Java object content to XML code usage example)

Bir Java objesi içeriğini XML dosyasına yüklemek,aktarmak için gerekli olan kod bloğu aşağıdaki gibidir.
Bu işlemi yapabilmeniz için öncesinde Java objelerinin XML yapısından türetilmiş olması gerekmektedir.

	MyObject myObject = new MyObject("name", "surname");
	File file = new File("D:/myobject.xml");

	JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(MyObject.class);
	Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();
	// pretty-print XML in JAXB
	jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);
	jaxbMarshaller02.marshal(myObject, file);

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*