Java kod isimlendirme kuralları ve şekillendirme,format standartlartı (Java Naming Conventions and format standarts)

Programlamada isimlendirme kurallarınını amacı basit okuma sağlayarak programı kolay anlaşılabilir hale getirmektir. Bunlar tanımlayıcılar hakkında bilgi verirler, örneğin sınıf, metod, sabitler gibi.

Java da paket(package), sınıf(class), … adlarının genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir.Her yazım kuralına uyulmasada uygulamanız çalışacaktır, kati olmayan kurallarda mevcuttur.

  1. Paket (package) adlarının tekil olması sağlanmalıdır, bir projeye birden çok takım iş yaptığında karışıklıkların önlenmesi adına paket adları tekil olmalıdır, bu paket isimlendirmelerinde etki alanı(domain) adları tersten başlanarak kullanılırsa tekillik sağlanmış olur. Paket adları küçük harflerden oluşmalıdır. Herhangi bir karakter olmamalıdır sadece harflerden oluşmalıdır ve rakamda yazılabilir. Paket isimlendirmeleri yapılan işi belirten genel bir ifade olmalıdr. Örneğin: net.yazilimcity.naming, net.yazilimcity.customerportal, com.sun.eng, com.oracle.java.test.v2
  2. Sınıf (class) adlarının baş harfleri büyük harf ile başlar birden çok kelimeden oluşacak ise her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin: Car, MyCar
  3. CRUD metodlarınızı get, add, edit, list, remove veya get, create, update, getAll, delete gibi farklı isimlendirmeleride kendi istediğinize bağlı olarak tercih edebilirsiniz.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*