Java inheritance nedir? Java iheritance ne demek? Java inheritance ne işe yarar?

Java’da “inheritance” teriminin Türkçe karşılığı “katılım” dır.
Java’da “inheritance” özelliği, bir nesnenin başka bir nesnedeki özellikleri ve metotlara sahip olması anlamına gelmektedir.
Java’da inheritance ile class’lar yani bir esas anlamıyla nesneler daha genel olan bir nesnenin özelliklerine mecburen sahip olmuş olur ve tekrar bu özellikleri ve metotları tanımlamak zorunda kalınmaz.

Java’da “inheritance” yani kalıtımın kullanımı için extends anahtar kelimesi kullanılmaktadır.
Java extends nedir? ve nasıl kullanılır? cevabı için buradaki yazıya bakabilirsiniz.

Java’da “inheritance” çok daha kısa sürede bir çok özelliğe sahip nesneler oluşturabilmenizi sağlar ve özellikler birden çok aynı alanın ve metodun tanımlanmamasını sağlamaktadır.

Java da “multi inheritance” yani çoklu kalıtım yoktur. Çoklu katılım denilen olay bir nesnenin birden fazla nesneden katılım yapmak istemesidir.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*