Java implements nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Java “implements”, “interface” uygulamak için kullanılan terimdir. Yerine getirmek, uygulamak anlamında kullanılmaktadır. “Interface” sınıfında belirtilen metotları kullanacağımızı belirtmiş oluruz ve bu “interface” sınıfında tanımlanmış olan metotları kullanmak zorundayızdır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki şekilde bir tanımlama yaptığınızda “Vehicle” interface i içerisinde bir metod tanımlamış olduk ve bizim bu “Vehicle” interface imizi kim “implements” eder ise “getName” metodunu kendisi tanımlamak zorunda kalacaktır.

public interface Vehicle {

    public String getName();

}


public class MyCar implements Vehicle {

    public String getName() {
        return "myName";
    }

}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*