Java “if else” koşul kodu kullanımı örneği (Java “if else” statement code usage example)

Java akış kontrol ifadelerinden olan if else kodu koşulunun kullanımı örnekleri aşağıdaki gibidir. En sondaki örnekte tek satırda if else ifadesinin kısa kullanımı örneği mevcuttur.

if (control)
  doSomething;
if(control) {
  doSomething;
}
if(control) {
  doSomething;
} else {
  doSomething02;
}
if(control) {
  doSomething;
} else if (control02) {
  doSomething02;
}
if(control) {
  doSomething;
} else if (control02) {
  doSomething02;
} else {
  doSomething03;
}

Burda “request” değerinin “true” olması şartına bağlı olarak “result” değeri “SUCCESS” ve “ERROR” değerleri alabilmektedir.

String result = request == true ? "SUCCESS" : "ERROR";
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*