“Java has started but returned exit code=13” hatası çözümü

Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde “Java has started but returned exit code=13” şeklinde hata alabilirsiniz bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmesi olabilir.

Bu sorunu aşmak için

Bir çözüm olarak :Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp
“openFile” ifadesinden sonra yeni satıra bu iki satırı eklemelisiniz.

“-vm
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin”

“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin” ifadesi bilgisayarınızda “jdk” nın nerede kurulu olduğuna bağlı olarak değiştiriniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*