Java extends nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Extend, Türkçe de genişleme,yayılma anlamlarına gelmektedir.

Java programlama dilinde ise extends kullanınımı sınıfların birbirlerini miras/kalıtım(inheritance) olarak kullanımında yer almaktadır.

Javada extends kullanımı şöyle olmaktadır.
Bizim “Person” ve “Student” nesnelerimiz var olduğunu düşünelim.
“Person” nesnesinde bir kişinin adı olacağı için “Name” özelliği(property) tanımlıyoruz.

“Student” nesnesinde ise bir öğrencinin de adı olması gerektiği için bir “Name” özelliğine ihtiyacımız olacaktır ve tekrardan “Student” nesnesinde de “Name” özelliği tanımlamadan “Person” sınıfındaki “Name” özelliğinin “Student” nesnesinde de geçerli olması için “Student” nesnesi “Person” nesnesini miras edinerek yani “Student extends Person” şeklinde tanımlanarak tekrar tekrar “Name” özelliğini tanımlamaktan kurtularak nesnenin zaten var olan bir özelliğini başka bir nesne içinde de kullanabiliyoruz.

Extends in örnek kullanımı aşağıdaki kod bloğunda mevcuttur.

“Person” nesnesi

public class Person{

	private name;

	public void setName(name) {
		this.name = name
	}

	public String getName(){
		return this.name;
	}
	
}

“Student” nesnesi, “Person” nesnesini “extends” ile miras edindi ve böylelikle artık “Student” nesnesininde bir “Name” özelliği olmuş oldu.

public class Student extends Person{

}

Student nesnesi Person nesnesini genişletir yani Person daki özelllik ve metotları alır ve bunlara eklemeler yaparak devam edebilir anlamına gelmektedir.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*