Java Eclipse Apache Tomcat v7.0 CXF ile SOAP WebServis yazma kodu kullanımı örneği (Java Eclipse Apache CXF ile SOAP WebService write code usage example)

SOAP Web Servis oluşturmak veya güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İlk olarak Eclipse yapılandırmasında şu ayarı yapmalıyız;
Eclipse-> Project-> Build Automatically seçilmiş olmalıdır.

@WebService annotation ı kullandığınız veya WebService kaynağı göstermek istediğiniz sınıfa sağ tıklayıp->
Web Services->
Create Web Service->
Web service type-> Bottom up Java bean Web Service->
Service implementation-> WebServise sınıfının dizin yolu(Web Service class path)->
Develop service(Start Service i aşağıya çek, Develop Service’e kadar)->
Configuration:->
Server runtime: Tomcat v7.0 Server-> Choose server first->
Tomcat v7.0 Server at localhost->
OK->
Web Service runtime: Apache CXF 2.x-> Choose Web sevice runtime first->
Apache CXF 2.x->
OK->
varsa eğer Overwrite files without warning işaretlenmeli (clicked)->
Next->
Use a Service Endpoint Interface işaretlenmeli (clicked)->
(güncelleme için)Select an SEI işaretlenmeli (clicked)
veya
(yeni oluşturmak için)Create an SEI-> ->

Select seçilmiş ise ->WebServise SEI nin dizin yolu (class SEI path)-> Next->
Create seçilmiş ise ->Member to declare in the extracted SEI: Select All-> Next-> Select the Methods to annotate: select @webMethod, @WebParam,@RequestWrapper,@ResponseWrapper,@WebResult

Next->

Select seçilmiş ise -> Next-> Finish
Create seçilmiş ise -> Default SOAP Binding SOAP 1.2-> Generate seperate XSD for the types işaretlenmemeli(not clicked)-> Next-> Finish

oluşacak olan WebServis’teki parametrelerin arg01 arg02 şeklinde oluşmasını istemiyorsanız WebServis oluşmuş olan SEI interface sınıfınızda ilgili @WebParam parametrelerinin name alanlarını arg0 dan istediğiniz parametre adına çevirmelisiniz ve sonrasında oluşturdugunuz wsdl dosyasını silip ve yine oluşmuş olan jaxws paketindeki @XmlRootElement ifadesi ile oluşan metod adınıza sahip sınıfını ve metod adı+Response şeklinde oluşan sınıflarınızı silip daha sonrasında WS generate işlemini tekrar başlatıp create SEI olarak değil select SEI seçeneği ile devam ederek ilerlemelisiniz.

Bu işlemlerin sonunda ise IDE Console penceresinde aşağıdaki gibi çıktılar görürsünüz.

java2ws -cp D:\Java\workspace\eclipseWorkspace\gitWorkspace\YCNEInv\YCNEInv\YCNEInv\build\classes -s D:\Java\workspace\eclipseWorkspace\gitWorkspace\YCNEInv\YCNEInv\YCNEInv\.cxftmp/src -d D:\Java\workspace\eclipseWorkspace\gitWorkspace\YCNEInv\YCNEInv\YCNEInv\.cxftmp/wsdl -classdir D:\Java\workspace\eclipseWorkspace\gitWorkspace\YCNEInv\YCNEInv\YCNEInv\build\classes -o appresponse.wsdl -verbose -frontend jaxws -databinding jaxb -wsdl -wrapperbean tr.gv.gb.vdp3.einv.AppResp
java2ws - Apache CXF 3.1.6

Tem 21, 2017 12:06:31 PM org.apache.cxf.wsdl.service.factory.ReflectionServiceFactoryBean buildServiceFromClass
INFO: Creating Service {http://einv.vdp3.gb.gv.tr/}AppRespService from class tr.gv.gb.vdp3.einv.AppRespSEI11
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*