Java dosya adlarının listesini alma kodu kullanımı örneği (Java getting the file names in folder code usage example)

Java ile bir dizindeki bütün dosyaların adlarının listesini getirme işlemini aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi yapabilirsiniz.

	List<String> fileNameList = new ArrayList<String>();
		
	File folder = new File(directory);
	File[] listOfFiles = folder.listFiles();

	for (int i=0; i<listOfFiles.length; i++) {
		File fileFolder = listOfFiles[i];
		if (fileFolder.isFile()) {
			//System.out.println("File " + listOfFiles[i].getName());
			fileNameList.add(fileFolder.getName());
		} else if (fileFolder.isDirectory()) {
			//System.out.println("Directory " + listOfFiles[i].getName());
		}
	}

ya da bir dizindeki dosyaların isimlerini alma işlemine ek olarak bir dizindeki dosyalar ile birlikte bulunan klasörlerinde içindeki ve onlarındaki içindeki şeklinde ilerleyen iç içe bütün dizinleri kontrol ederek bütün alt dizin dosyalarını da aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi elde edebilirsiniz.

public List<String> fileListInnerFolder(File folder) {
  for (File fileEntry : folder.listFiles()) {
    if (fileEntry.isDirectory()) {
      listFilesForFolder(fileEntry);
    } else {
      //System.out.println(fileEntry.getName());
    }
  }
}

File folder = new File("C:\\oguzkinik");
List<String> fileList = fileListInnerFolder(folder);
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*