Java Değişken Tanımlama kodu kullanımı örneği (Java define variable code usage example)

Java’da değişken tanımlama işlemi her Java değişken tipi için aşağıdaki gibidir. Java type-safe bir dil olduğu için tip belirleme zorunluluğu vardır.

byte byte01 = 27;

short short01 = -701;

int int01 = 23;

long long01 = 23l; (son karakter 'l' harfidir.)

float float01 = 3.2f;
float float02 =3f;

double double02 = 3.2d;
double double02 = 3d;

char char01 = 'b';
char[] javaArray01 = {'j','a','v','a'};

char[] charNew = new Char[4];
charNew[0] = 'j';
charNew[0] = 'a';
charNew[0] = 'v';
charNew[0] = 'a';

String string01 = "Merhaba";

String string02 = new String();
string02 = "Selam";

boolean boolean01 = true;
boolean boolean02 = false;
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*