Java cihaz, yazıcı ve faks listesi kodu kullanımı örneği (Java device, printer and fax list code usage example)

Java ile bilgisayarınızın bağlı olduğu cihaz, yazıcı ve belgegeçer lerin listesini aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi elde edebilirsiniz.

package net.yazilimcity.java.print;

import java.awt.print.PrinterJob;
import javax.print.PrintService;

public class Device {

	public static void main(String[] args) {
		String printerName = "F01_Xerox-WorkCentre-6605N on BTCTRPRINT";
		
		PrintService service = null;

		PrintService[] services = PrinterJob.lookupPrintServices();

		// Retrieve specified print service from the array
		for (int index = 0; service == null && index < services.length; index++) {
			System.out.println(services[index].getName());

			if (services[index].getName().equalsIgnoreCase(printerName)) {
				service = services[index];
			        }
			    }
		}
	}
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*