Java byte[],byte array i String,Metin e çevirme kodu kullanımı örneği (Java byte[],byte array to String code usage example)

Java programlama dilinde mevcut elinizde bulunan bir byte[],byte array i gözle görülebilir bir metine,String e çevirme işlemini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

public static void main(String[] args) {

	String string01 = "yazilimcity.net";
	byte[] byteArr01 = string01.getBytes();

	System.out.println("String : " + string01);
	System.out.println("ByteArray  : " + byteArr01);
	System.out.println("ByteArray String : " + byteArr01.toString());
	System.out.println("Converted-Decryted : " + new String(byteArr01));

}

Yukarıdaki kod bloğunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

	String : yazilimcity.net
	ByteArray  : [B@4be0e885
	ByteArray String : [B@4be0e885
	Converted-Decryted : yazilimcity.net
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*