Java bellekte Zip dosyası oluşturma kodu kullanımı örneği (Java create Zip file in memory code usage example)

Java ile aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi bellekte Zip dosyası oluşturabilir ve bu oluşturduğunuz Zip dosyanızın içerisine dosyalar ekleyebilirsiniz.

String content = "www.yazilimcity.net";
try {
  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
  ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(baos)) {

  // set file name
  ZipEntry entry = new ZipEntry("MyFile.txt"); 

  // put entry to zip
  zos.putNextEntry(entry);
  // write content to entry as bytes
  zos.write(content.getBytes());
  // close entry
  zos.closeEntry();
} catch(Exception e) {

}
return baos;

veya Java ile Zip dosyası oluşturup içerisine herhangi bir dizindeki dosyayı eklemek için ise aşağıdaki kod bloğunun kullanabilirsiniz.

String textFilePath = "D:\\MyFile.txt";
try {
	ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
	ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(baos)) {

	// set file name
	ZipEntry entry = new ZipEntry("MyFile.txt"); 
	// put entry to zip
	zos.putNextEntry(entry);

	// write content to entry as bytes
	InputStream is = new FileInputStream(textFilePath);
	// convert file inputstream to byte array
	byte[] fileByteArr = org.apache.commons.io.IOUtils.toByteArray(is);
  
	// close entry
	zos.closeEntry();
} catch(Exception e) {

}
return baos;
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*