Java Base64 e çevirme ve çözme kodu kullanımı örneği (Java encode and decode Base64 code usage example)

Java bir resmi veya dosyayı Base64 formatında kodlayabilir,çevirebilir ve Base64 formatındaki bir değerin kodunu çözebilirsiniz, yani encode ve decode işlemlerini şu şekilde yapabilirsiniz.

String content = "www.yazilimcity.net";
byte[] encodedContent = Base64.encodeBase64(content.getBytes());
System.out.println("encodedContent " + new String(encodedContent)); // encodedContent d3d3LnlhemlsaW1jaXR5Lm5ldA==

byte[] decodedContent = Base64.decodeBase64(encodedContent);
System.out.println("decodedContent " + new String(decodedContent)); // decodedContent www.yazilimcity.net

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*