Java awt BufferredImage ın arkaplanını siyahtan başka renge çevirme, başka renk verme kodu kullanımı örneği (Java awt change,set different black color of BufferedImage code usage example)

Java awt ile BufferedImage kullanarak oluşturduğunuz resmin arkaplanını siyah dışında bir renk vermek istediğinizde aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

import java.awt.image.BufferedImage;

BufferedImage image = new BufferedImage(myWidth, myHeight, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D graphics2D = image.createGraphics();
Color backgroundColor = new Color(245, 243, 229);
graphics2D.setColor(backgroundColor);
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*