Java Apache Log4j ile günlük(log) yönetimi kodu kullanımı örneği (Java Apache log management with Log4j code usage example)

Java da Apache Log4j ile günlükleme yapmak için log4j-x.x.x.jar ına ihtiyacınız vardır.

Java sınıflarında günlük tutmak için ise aşağıdaki gibi kullanım sağlayabilirsiniz.

package net.yazilimcity.logging.util;

import org.apache.log4j.Logger;

public class Log4jTest {

	private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Log4jTest.class); // Log4j logger

	LOGGER.debug("My debug log");

	public static void main(String[] args) {
		LOGGER.debug("yazilimcity.net - debug message");
		LOGGER.info("yazilimcity.net - info message");
	}

}

log4j.properties dosyası örneği aşağıdaki gibidir. Bu özellikler dosyanızı paketleriniz ile aynı dizine bırakmanız yeterli olacaktır.

log.file.root=C:/yazilimcitynetapps/my-app-name
log4j.rootLogger=debug, stdout, file

### direct log messages to stdout ###
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %c{1} %x - %m%n
 
### direct log messages to log file ###
log4j.appender.file.File=${log.file.root}/my-app-name-log.log
log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.maxFileSize=10MB
log4j.appender.file.maxBackupIndex=5
#log4j.appender.file.threshold=DEBUG
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c:%L - %m%n

# logger options: ALL -> DEBUG -> INFO -> WARN -> ERROR -> FATAL -> OFF
log seçenekleri ile günlükleme seviyelerini değiştirebilirsiniz.

Main metodunu çalıştırdığınızda konsolda ve hedef günlük dosyamızda aşağıdaki gibi etkileri göreceksiniz.
Konsolda:
2017-05-18 12:38:46 DEBUG Log4jTest – yazilimcity.net – debug message
2017-05-18 12:38:46 INFO Log4jTest – yazilimcity.net – info message

Günlük dizininde:
verdiğimiz adreste yani C:/yazilimcitynetapps/my-app-name dizininde my-app-name-log.log dosyasının oluştuğunu göreceksiniz ve içeriği ise aşağıdaki gibi olacaktır.
2017-05-18 12:38:46 DEBUG net.yazilimcity.logging.util.Log4jTest:10 – yazilimcity.net – debug message
2017-05-18 12:38:46 INFO net.yazilimcity.logging.util.Log4jTest:11 – yazilimcity.net – info message

log4j sık sorulan soruların listesinin kendi sitesindeki kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*