Java akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (Java control flow statements, mechanisms)

Java kodlarınızda devam eden kod içindeki sürecinizi kontrol etmek için Javada akış kontrol ifadeleri,mekanizmaları (control flow statements) konusu altında toplanan koşullar aşağıdaki gibidir.

Karar verme ifadeleri (decision-making statements)
if-then
if-then-else
switch

Döngü ifadeleri (looping statements)
for
while
do-while

Dallanma ifadeleri (branching statements)
break
continue
return

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*