Java – ABAP veri tiplerinin eşleşme,çevirme tablosu (Java – ABAP data types’s matching,converting table)

Java ile ABAP arasında JCO aracılığıyla veri aktarımı yaparken karşılabileceğiniz veri tiplerinin dönüştürme ihtiyacında aşağıdaki listeden Java – ABAP veri tiplerinin birbirine karşılık gelen değerlerini bulabilirsiniz ve daha sonrasında ise veri tiplerini çevirme işlemlerinden örnekleri görebilirsiniz.

Java – ABAP
String – CHAR
String or Date – DATS

String tmpDateStr = function.getExportParameterList().getString(“DATE”); or exportTbl.getString(“DATE”);
Date tmpDate = function.getExportParameterList().getDate(“DATE”); or exportTbl.getDate(“DATE”);

fonksiyona parametre değeri atama
function.getImportParameterList().setValue(“my_dynamic_import_value”, “PARAM01”);

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*