IntelliJ IDEA SDK dokümantasyon yolu tanımlama (IntelliJ IDEA SDK documentation path define)

JetBrains IntelliJ IDEA’da Java kodu geliştirmesi yaparken ilgili kodların dokümantasyon yardımından faydalanabilmek için yani “compile” olarak görünün kodların içeriğini görmek ve ilgili kodların ne iş yaptığının açıklamasını okumak için Java’nın dokümantasyon yolunu aşağıdaki şekilde belirtmelisiniz.

File-> Project Structure-> Platform Settings-> SDKs-> javaversion(1.7)-> Documentation Paths->
Add (from location jvm directory – /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64)
veya
Specify URL (http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/)

Sonrasında kodumuzda ilgili kod için “Ctrl + Q” ikili tuşlarıyla dokümantasyonuna ulaşabiliriz.
“Ctrl + space” ikili tuşlarına bastıktan sonra “space” tuşunu bıraktan sonra “Q” ya basarsanız her muhtemel kod için aşağı ve yukarı ok işaretleri ile gezinirken ilgili özelliklerin dokümanlarını görebilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*