HTML-JavaScript “enter” tuşu tıklamasını idare etme,kullanma kodu kullanımı örneği (HTML-JavaScript handle “Enter” key press code usage example)

HTML de bir form yaptınız ve kullanıcınızın size formu göndermesi için gönder butonuna basması gerekiyor ancak siz kullanıcının form üzerinde herhangi bir girdi, seçim vb. gibi alan üzerinde işlem yaptıktan sonra butona tıklamadan “enter” tuşuna basması ile formu gönder işlevini aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.

<form id="agreementForm" 
	onkeypress="if (event.keyCode == 13) { 
			document.getElementById('agreementForm:sendBtn').click(); 
			return false; 
		}"
	enctype="multipart/form-data">
	
	Name: <input type="text" name="name">
	<br>
	Surname: <input type="text" name="surname">
	<br>
	<input id="sendBtn" type="submit" value="Submit">
</form>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*