HTML içinden JavaScript fonksyion çağırma kodu kullanımı örneği (Invoke,call JavaScript function from HTML, code usage example)

HTML içerisinden JavaScript fonksiyon çağırma gereksinimi duyduğumuzda bize HTML in “a” elementi yardımcı olmaktadır. Örnek kod kullanımı aşağıdaki gibidir.

<a href="javascript:myFunction();">click here</a>

veya

<a href="" onclick="myFunction();">click here</a>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*