Grafik – Highcharts Yatay (x) eksen etiketleri yönelimi,yerleştirme pozisyonları kodu kullanımı örneği (Graph – Highcharts x axis label orientation,placement positions code usage example)

Highcharts kütüphanesi ile grafik çiziminde yatay eksendeki etiketleriniz genelde zaman mühürleri olur ama metinlerde olabileceği durumlar olacaktır metinlerde ise yan yana olan yazıların birbirini ezmesi söz konusu olabilmektedir bu durumda yatay eksen etiketlerini yönelimini sağa çevirmek sorununuza çare olur.

$('#graphContainerId').highcharts({
	chart: {

	},
	xAxis: {
		labels: {
			rotation: -45,
			align: 'right',
		}
	}
});
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*