Google Charts GeoChart ile dünya ve ülke haritası grafiği çizme kodu kullanımı örneği (Drawing world and country map chart with Google Charts-GeoChart code usage example)

Google ın sunmuş olduğu GeoChart grafiği ile ekranda dünya veya ülke haritaları çizip haritalar üzerinde farklı renklendirmeler ve belirtmeler ile ifade etmek istediğiniz söylemi rahatlıkla ekrana harita olarak yansıtabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bloğunu çalıştırmanız ile ekranınızda dünya haritası ve rasgele sayılar ile ülke nüfus bilgilerine göre renklendirme yapılmış ve ilgili ülkenin üzerine fare ile gelindiğinde ise ilgili ülke hakkında bilgiler görebileceksiniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> country map Google GeoChart | yazilimcity.net</title>


	<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
	<script type='text/javascript'>
		google.load('visualization', '1', {'packages': ['geochart']});
		google.setOnLoadCallback(drawRegionsMap);

		function drawRegionsMap() {
			var data = google.visualization.arrayToDataTable([
				['Country', 'Popularity'],
				['Germany', 200],
				['United States', 300],
				['Brazil', 400],
				['Canada', 500],
				['France', 600],
				['TR', 650],
				['RU', 700]
			]);

			var options = {};

			var chart = new google.visualization.GeoChart(document.getElementById('chart_div'));
			chart.draw(data, options);
		};
	</script>
</head>
<body>
	<div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
	
	<footer>
		<b>
			<address>
				<a href="http://www.yazilimcity.net">www.yazilimcity.net</a>
			</address>
		</b>
	</footer>
</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*