GNU/Linux uzak makineye-makineden güvenli dosya,klasör taşıma-atma-çekme (GNU/Linux secure move-get file,folder from-to remote machine)

GNU/Linux dağıtımları olan Ubuntu,Debian gibi işletim sistemlerinde uzak makineden kendi makinenize veya kendi makinenizde uzak makineye güvenli bir şekilde dosya taşıyabilir,atabilir veya çekebilirsiniz.

Kullanım şekli aşağıdadır.

scp file01 <remoteMachineConnectUserName>@<remoteIP>:/targetDirectory
scp -r folder01 <remoteMachineConnectUserName>@<remoteIP>:/targetDirectory
scp <remoteMachineConnectUserName>@<remoteIP>:/targetDirectory/file02 /home/oguzhankinik
scp -r <remoteMachineConnectUserName>@<remoteIP>:/targetDirectory /home/oguzhankinik

Dosya taşımada “scp kaynak hedef” üçlü komut satırı yeterlidir ancak klasör taşıma veya çekme işleminde ise “scp” komutundan dan “-r” ifadesini eklemeniz gerekmektedir.

Örnek kullanım şekli şöyledir.

scp file01 root@192.168.17.43:/home/oguzhankinik/
scp -r folder01 root@192.168.17.43:/home/oguzhankinik/

scp kaynak hedef

scp root@ip:/usr/test/kopya01 /home/oguzhankinik/Desktop

scp -p 133 root@ip:/usr/test/kopya01

scp myPro.jar root@192.168.10.82:/usr/local/myProject/myModule/lib

Komutları çalıştırma ile ilgili yetki sorunu yaşar iseniz komut satırının öncesine “sudo” komutunu ekleyin ve yonetici parolanızı giriniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*