Git nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

“Git” bir versiyon,sürüm kontrol sistemidir. Yani yazılan yazılımların sürümlerini kontrolleri ve yönetimini sağlamaktadır. Oluşturulan yazılım projeleri, ekip halinde yönetmemizi sağlayan bir sistemdir.

“Git” komutları Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Git kullanım rehber kılavuzu olarak aşağıdaki komutları değerlendirip kullanabilirsiniz.

Git komutları listesi ve Türkçe açıklaması:
Varolan bir Git projemizde Dev sisteminde değişikliklerimizi Uzak master kolumuza gönderme yolu:
git status : projenin durumunu gösterir.
git add myFile : myFile adındaki dosyayı ekler sonrasında bu dosya ilgili kod koluna teslim edilecek.
git commit myFile : myFile adındaki eklenmiş olan dosya bulunulan kod koluna teslim ediliyor.
git commit -m “my commit comment” myFile : myFile adındaki eklenmiş olan dosya ‘my commit comment’ yorumu ile bulunuan kod koluna teslim ediliyor.
git checkout master : ‘master’ adındaki kod koluna geçilir.
git pull : bulunulan kod kolunu gelmiş olan güncel dosyalar var ise bunları alarak günceller.
git merge dev : bulunulan kod kolundaki kodlara ‘dev’ kolumuzdaki kodları ekler.
– bu işlemden sonra birleştirme(merge) işlemi olabilir veya dosyalarda uyuşmazlık(conflict) olabilir bu uyuşmazlıklar kod bloklarında düzenlendikten sonra ‘add’ ve ‘commit’ işlemleri tekrar yapıldıktan sonra tekrar bu komut çalıştırılır.
git push : bulunulan kod kolundaki yapılan değişikliler teslim kod kolunun merkezine teslim edilir.
git checkout dev : ‘dev’ adındaki kod koluna geçilir.
git merge master : bulunulan kod koluna ‘master’ kod kolundaki değişiklikler getirilir.

Yeni bir ana kol oluşturma:
git checkout -b iss1001 : ‘iss1001’ adında bulunulan git kolu üzerinden yeni bir git kolu oluşturulur.
git push origin iss1001 : ‘iss1001’ adında git sunucumuzda bir ana git kolu oluşturulur.
git fetch : bağlı bulunulan git deposundan yeni oluşmuş git ana kolları varsa bunların adıda ‘git branch’ komutunda görünür.
git branch : yerel ve bağlı bulunulan uzak branch ler gösterilir.

Oluşturulmuş kod koldaki değişiklikleri alıp bu kod kolunu silme:
git checkout master : ‘master’ adındaki kod koluna geçilir.
git merge iss1001 : ‘iss1001’ adındaki kod kolundaki değişiklikler ‘master’ ile birleştirilir.
git branch -d iss1001 : ‘iss1001’ adındaki kod kolu silinir.

Oluşturmuş olduğunuz boş Git deponuza yerelinizde mevcut olan bir projenizi ekleme:
cd existing_project_folder : yerelde varolan projenizin dizinine gidilir.
git init : boş olarak bir Git deposu başlatılır/tanımlanır. Yani bulunulan dizinine git deposu özelliği kazandırılmaya başlanılır.
git remote add origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git veya git remote add origin https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git : oluşan yerel Git dalımızın merkezinin tanımlıyoruz. Yani bulunulan dizini git deposu olarak karşı hedefe bağlama.
git add . : bu proje dizinindeki bütün dosyalarımızı oluşturduğumuz yerel Git kolumuza teslim etmek için ekliyoruz.
git commit -m “initial commit” : eklenmiş olan bütün proje dosyalarını yerel Git kolumuz teslim ediyoruz.
git push -u origin master : oluşturduğumuz master adındaki Git yerel kolumuzdaki kodları karşı Git sunucusunda baş nokta hedefi olarak master adlı dal ile oluşturmasına zorluyoruz.
veya
git push origin master : oluşturduğumuz master adındaki Git yerel kolumuzdaki kodları karşı Git sunucusunda baş nokta hedefi olarak master adlı dal ile oluşturmasına zorluyoruz. “-u” komutu kullanmayarak kimlik doğrulama yapılmasınını istemiş oluyoruz.

Yerel Git depomuza bağlamış olduğumuz uzak Git depomuzun adresini değiştirme:
git remote -v: güncellemelerin alındığı ve kodların gönderildiği uzak Git deposu adreslerini listeler
git remote set-url origin http://mygitrepo.com/mygroup/EProcessServices.git: Git depoumuzun uzak bağlantısını değiştirir.
git remote -v: güncellemelerin alındığı ve kodların gönderildiği uzak Git deposu adreslerini listeler ve yukarıdaki komuttaki adresler ile karşılaştırarak yeni URL in teyidini sağlayabilirsiniz.

Uzak Git deposunda bulunan projemizi Terminal/Konsol ile yerele alma yolu;
git clone http://mygitrepo.com/mygroup/EProcessServices.git: Bulunulan dizine uzak Git deposundaki projemizin kopyasını oluşturma

Git yerel deponuzdaki kod kolunu silme komutu;
git branch -d iss1001
yerel git deponuzda aşağıdaki gibi hata alırsanız bu komutu çalıştırabilirisniz. Zorlayarak silme işlemini gerçekleştirir.
git branch -D iss1001

Git uzak deponuzdaki kod kolunu silme komutu;
git push origin –delete iss1001
sonrasında güncel kod kodlarını çekebilmek için ise
git fetch –all –prune
komutunu çalıştırınız.

projenin, kayak kodların çekileceği ve gönderileceği adresleri listeler
git remote -v

git fetch
git diff fileName

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*