Git dosyaları gözardı etme işlemi kullanımı örneği (Git ignore files operation usage example)

Git kullanımında proje kodlarınız arasında yerel dizinlerine özel, geliştirme ortamınıza özel vb. dosyalarınız olduğunda bu dosyaları uzak Git deponuza göndermemek için .gitignore dosyasını kullanabilirsiniz.

Git sadece izlenmeyen dosyaları gözardı eder ki bu dosyalar Git deposuna teslim edilmemiş(commit) olan dosyalardır. Yeni bir Git deposu oluşturduğunuzda gözardı etmek istediğiniz dosya desenlerini içeren .gitignore dosyasını oluşturursanız ilk aşamada bu işlemi bitirmiş olursunuz.

.git dosyanızın bulunduğu dizine veya bu dizinin istediğiniz alt dizinlerinden birine ya da bir kaçına .gitignore dosyası eklemelisiniz.
.gitignore dosyasının içerisine her satır gözardı edilecek olan dosya tanımlarını belirtmektedir.
.gitignore dosyasının içerisine örnek olarak aşağıdaki gibi satırlar ekleyebilirsiniz.

#for Eclipse,NWDS
version.ini
.plugins/org.eclipse.jdt.core/variablesAndContainers.dat
.plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/*/.location

log
.metadata

#for all Java project
*.class
*.war
*.ear
### otomatik olarak projenizi yerelde Git deponuzla paylaşırsanız bu dizin adresi otomatik oluşur.
/bin

# Eclipse
#.classpath
#.project
### ide ayarları karışmaması için gönderilmeyebilir
#.settings/

# Intellij
.idea/
*.iml
*.iws

# Mac
.DS_Store

# Maven
log/
target/

Yukarıdaki .gitignore dosyasının içerisindeki “*.class” satırı ile, derlenmiş olan sınıflarınızı göndermemiş olursunuz.

Eğer uzak git deposuna daha önceden gönderilmiş olan dosyalarınızı artık göndermek istemiyorsanız aşağıdaki komutları sırasıyla kendinizden emin olarak çalıştırmalısınız.
Bu komutları çalıştırmadan önce dikkat etmeniz gereken mevcut değişiklikleriniz varsa bu değişikliklerinizi Git deponuza teslim etmeli(commit) veya saklamak(stash) gerekmetedir aksi takdirde son değişikliklerinizi kaybedersiniz. Hatta projenizin son kopyasından da şüpheli iseniz son kopyasını da almanızda fayda var.

git rm -r --cached .
git add .
git commit -m "fixed untracked ignore files problem"

“git add …” komutundan sonra “warning: lf will be replaced bt crlf” şeklinde uyarı alırsanız aşağıdaki komutu çalıştırdıktan sonra kaldığınız yerden diğer komutlarınızı çalıştırmaya devam edin.

git config --global core.autocrlf false

“git commit …” komutu sonrası daha önceden gözardı edilmemiş olan ve şimdi gözardı edilen dosyaların listesini aşağıdaki gibi görebileceksiniz.

C:\Users\yazilimcitynet\git\MyProjectName>git commit -m "fixed untracked ignore files problem"
[dev 3e876f6] fixed untracked ignore files problem
 1502 files changed, 240 deletions(-)
 delete mode 100644 MyProjectName/.classpath
 delete mode 100644 MyProjectName/.metadata/WebContent/WEB-INF/faces-config.pageflow
 delete mode 100644 MyProjectName/.project
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/.jsdtscope
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.jpt.core.prefs
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.jst.ws.cxf.core.prefs
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.wst.common.component
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.prefs.xml
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container
 delete mode 100644 MyProjectName/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name
 delete mode 100644 MyProjectName/WebContent/cover/css/.DS_Store
 delete mode 100644 MyProjectName/WebContent/cover/images/.DS_Store
 delete mode 100644 MyProjectName/WebContent/cover/js/.DS_Store
 delete mode 100644 MyProjectName/src/local.myprojectname.properties

Bu işlemler sonrasında “git status” komutunu çalıştırdığınızda ilgili gözardı edilecek olan dosyalarınızı görmezsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*