“Error: Could not create the Java Virtual Machine Error: A fatal exception has ocured. Program will exit” hatası çözümü

Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde

Java Virtual Machine Launcher başlıklı bir pencere içerisinde
“Error: Could not create the Java Virtual Machine Error:
A fatal exception has ocured. Program will exit”

şeklinde hata alabilirsiniz. Bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmmiş olmasından kaynaklı olabilir. Bu hatayı aşabilmek için çözüm yolundan biri olan aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz.

Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp
“openFile” ifadesinden sonra yeni satıra bu iki satırı eklemelisiniz.

“-vm
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin”

“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin” ifadesi bilgisayarınızda “jdk” nın nerede kurulu olduğuna bağlı olarak değiştiriniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*