Eclipse varolan arşiv (archive) dosyaları halindeki kodları başka bir dizin altına taşıyıp açma yolu

.zip .rar şeklinde gelen dosyalarını sıkıştırılmış halden normal hale çıkart.

Yerelde yeni dizin oluştur
-> Eclipse i bu dizin workspace ini göstererek şu şekilde aç
-> file-> import-> general
-> Existing Projects into Workspace
-> select root directory-> Browse
-> ilgili proje ve EAR dosyalarını barındıran dosya seçilip OK
-> (Project alanında proje ve EAR da seçili olduğunu göreceksiniz)
-> Copy projects into workspace
-> Finish

Sonrasında Projenizin adına sağ tıklayıp
-> Build Path
-> Configure Build Path
-> Libraries alanından eksik olan referans kütüphaneleriniz varsa yerel dizininizde aşağıdaki gibi yerlerini göstermelisiniz.

Referans Kütüphanelerinizin projenize tanıtma,gösterme yolu:
-> Build Path
-> Configure Build Path
-> Libraries
-> Add Library
-> User Library
-> Next
-> User Librarires
-> New
-> Mesala Mojarra228
-> Mojarr228 i seçip Add JARs
-> D:\Java\libs\javax.faces-2.2.8.jar
-> OK -> Finish ->OK

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*