Düzenli İfade (Regex) listesi (List of Regular Expression-RegEx)

Aşağıda düzenli ifadenizin RegEx ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.

Hazır RegEx listesi:
Java IPv4 :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])$”
JavaScript IPv4 :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])$/
GEÇERLİ
0.0.0.0
1.1.1.1
10.0.0.43
172.17.0.34
255.255.255.255
GEÇERSİZ
-4.5.5.5
255.255.255.256

Java IPv4 with CIDR notation :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])(/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$”
JavaScript IPv4 with CIDR notation :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])(\/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$/;
GEÇERLİ
0.0.0.0
0.0.0.0/0
1.1.1.1
1.1.1.1/12
10.0.0.43
10.90.0.43/23
172.17.0.34
255.255.255.255
GEÇERSİZ
-4.5.5.5
4.5.5.5/-12
1.1.1.1/33
15.45.67.62/
172.17.0.34/05
255.255.255.256

RegEx nedir ne amaçla kullanılır sorularının cevabına buradan ulşabilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*