DDL, DML, DCL, TCL nedir? ne demek? ne işe yarar?

Yazılımda alanında SQL için kullanılan DDL, DML, DCL ve TCL ifadelerinin anlamları aşağıdaki gibidir.

“DDL”, “Data Definition Language” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir.Yani “Veri Tanımlama Dili” demektir.
“DML”, “Data Manipulation Language” kelimelerinden baş harflerinden oluşmaktadır. “Veri İşleme Dili” anlamına gelmektedir.
“DCL” ise “Data Control Language” in baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı ise “Veri Kontrol Dili” dir.
Son olarak ise “TCL” ise yine İngilizce “Transaction Control Language” kelimelerini ifade eder ve karşılığı ise “İşlem Kontrol Dili” dir.

DDL in kapsadığı SQL komutlarından bazıları aşağıdaki gibidir.
CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

DML in kapsadığı SQL komutlarından bazıları şöyledir.
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE

DCL in kapsadığı SQL komutlarıdan bazıları şöyledir.
GRANT

TCL in kapsadığı SQL komutlarından bazıları şöyledir.
COMMIT, ROLLBACK

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*