Crontab, Cron Job, Cron ifade, Cron zaman formatı komutu kullanımı örnekleri (Crontab, Cron Job, Cron Expression, Cron time format command usage examples)

Crontab:
Crontab dosyasında görev zamanı tanımlama işlemi, crontab zaman formatında yapılmalıdır. Crontab zaman formatı şu şekildedir.

“* * * * *” şeklinde 5 haneden oluşmalıdır.

1. karakter : dakika (0-59)
2. karakter : saat (0-23)
3. karakter : ayın günü (1-31)
4. karakter : ay (1-12)
5. karakter : haftanın günü (0-6)

oguzhankinik@oguzkinik:~$ crontab -l
8,38 * * * * /usr/local/example/scripts/check.sh
0 */12 * * * /usr/local/example/scripts/check01.sh
#Sunday at 5:25 run
25 05 * * 6 /usr/local/inseptra/scripts/check03.sh
05 */4 * * * /usr/local/inseptra/scripts/check04.sh  1>/dev/null 2>/dev/null
0 0 * * * /usr/local/inseptra/scripts/check05.sh 1>/dev/null 2>/dev/null
0 * * * * /usr/local/inseptra/scripts/check05.sh 1>/dev/null 2>/dev/null

Java Spring:
Java Spring Task Scheduler da ise saniyede mevcuttur.
“0 0 */1 * * ?”
saatin her 1 diliminde

“0 59 23 * * ?”
her 23:59:00 da

Cron Trigger:
Java uygulamaları için kullanabileceğiniz Quartz Scheduler in kullandığı Cron Trigger için Cron Expression ifadesi için örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir.

“* * * * * *” veya “* * * * * * *” şeklindedir.
Buradaki karakterlerin karşılıkları ise sırasıyla
Saniye
Dakika
Saat
Ayın gün değeri
Ay
Haftanın gün değeri
Yıl
şeklindedir. Son sırada bulunan Yıl değeri isteğe bağlı bir alandır belirmesenizde olur.

Cron Expression alanlarının alabilecekleri değerler:
Saniye :0-59
Dakika :0-59
Saat :0-23
Ayın gün değeri :1-31
Ay :0-11 or JAN-DEC
Haftanın gün değeri :1-7 veya SUN-SAT
Yıl :boş veya 1970-2099

Cron Expression alanlarının kabul ettiği semboller:
Saniye :, – * /
Dakika :, – * /
Saat :, – * /
Ayın gün değeri :, – * ? / L W C
Ay :, – * /
Haftanın gün değeri :, – * ? / L C #
Yıl :, – * /

Örnek Cron Expression listesi ve Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir.
0 0 12 * * ?
Her gün saat 12:00
0 0 14 * * ?
Her gün saat 14:00
0 30 4 ? * *
Her gün saat 04:30
0 30 4 * * ?
Her gün saat 04:30
0 30 4 * * ? *
Her gün saat 04:30
0 30 4 * * ? 2016
2016 yılında boyunca her gün saat 04:30
0 * 15 * * ?
Her gün, saat 15:00 dan 15:59 a kadar her dakika
0 0/5 15 * * ?
Her gün, saat 15:00 dan 15:55 e kadar her 5 dakikada bir
0 0/5 15,19 * * ?
Her gün, saat 15:00 dan 15:55 e kadar her 5 dakikada bir ve saat 19:00 dan 19:55 e kadar her 5 dakikada bir
0 0-5 15 * * ?
Her gün, saat 15:00 dan 15:05 e kadar her dakika
0 20,54 15 ? 11 FRI
Her Aralık ayının her Cuma günü saat 15:20 ve 14:54 de
0 30 15 ? * MON-FRI
Her hafta içi günlerinde saat 15:30 da
0 30 15 15 * ?
Her ayın 15 i saat 15:30 da
0 30 15 L * ?
Her ayin son günü saat 15:30 da
0 30 15 ? * 6L
Her ayın son Cumas günü saat 15:30 da
0 30 15 ? * 1L
Her ayın son Pazar günü saat 15:30 da
0 30 15 ? * 7L 2016-2021
2016 dan 2021 e kadar her yıl, her ayın son Cumartesi günü saat 15:30 da
0 30 15 ? * 6#3
Her ayın 3. Cuma günü saat 15:30 da
0 30 14 2/5 * ?
Her ayın 2. gününden başlayarak 5 günde bir saat 14:30 da
0 30 14 21 8 ?
Her Eylül ün 21 inde saat 14:30 da

Crontab kullanımı hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden erişebilirsiniz.
Crontab kullanımı

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*