“Configuration problem: Failed to import bean definitions from URL location [classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml]” hatası,sorunu çözümü

CXF ile Web Servis oluşturduktan sonra uygulamanızı çalıştırmak istediğinizde “Configuration problem: Failed to import bean definitions from URL location [classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml]” şeklinde bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata “META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml” adresinde ilgili XML dosyasının bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu hatayı aşabilmek için farklı çözümler olabilir bu çözüm yollarından birisi ile bu hatayı aşabilirsiniz.

“META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml” adresinin tanımlı olduğu “cxf-beans.xml” dosyası içerisindeki “” satırını kaldırınız.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*