• Web Container/Application Server
  • Apache Tomcat’te yayınlanan uygulamaya erişimin tutulduğu liste günlükleri (Access list logs to published application on the Apache Tomcat)

    Apache Tomcat üzerinde yayınladığınız bir uygulamanıza hangi kaynaklardan hangi erişim yöntemi ile sorgu atıldığını ve daha fazlasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi görebilirsiniz. Bütün erişim günlüklerine ise Apache Tomcat’i kurduğunuzu ya da indirdiğiniz dizine gidip sonrasında ise “\logs” yolu bularak görebilirsiniz. Örnegin :C:\Program Files\Apache Software\apache-tomcat-x.x.xx\logs

  • Web Container/Application Server
  • Apache Tomcat “SEVERE: Cannot start server. Server instance is not configured.” hatası çözümü

    Apache Tomcat ile uygulamanızı çalıştırmak istediğinizde “SEVERE: Cannot start server. Server instance is not configured.” hatası alabilirsiniz, bu hatayı aşabilmenizin bir yolu aşağıdaki gibidir. Eclipse-> Window-> Show View-> Servers-> Apache Tomcat vx-> Open-> Overview-> Server Locations-> Use Tomcat installation (takes control of Tomcat installation)-> Ctrl+S