• VCS – Depo(Repository)
 • Git dosyaları gözardı etme işlemi kullanımı örneği (Git ignore files operation usage example)

  Git kullanımında proje kodlarınız arasında yerel dizinlerine özel, geliştirme ortamınıza özel vb. dosyalarınız olduğunda bu dosyaları uzak Git deponuza göndermemek için .gitignore dosyasını kullanabilirsiniz. Git sadece izlenmeyen dosyaları gözardı eder ki bu dosyalar Git deposuna teslim edilmemiş(commit) olan dosyalardır. Yeni bir Git deposu oluşturduğunuzda gözardı etmek istediğiniz dosya desenlerini içeren .gitignore dosyasını oluşturursanız ilk aşamada […]

 • IDE
 • NWDS, EGit ile Git entegrasyonu (NWDS, EGit and Git integration)

  Bu işlemde NWDS üzerinde çalıştığımız projelerin Git ile entegrasyonu ve NWDS üzerinde Git işlemlerini yapmak sağlanacaktır. Bu işlemden önce yerelde oluşturmuş olduğunuz projenizi uzak Git deposuna atılmasını buradaki bağlantı adresinde olduğu gibi komut satırı ile yapabilirsiniz. NWDS ile Git projelerinizi kullanabilmeniz için EGit eklentisini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. NWDS-> Help-> Install New Software…-> Add-> Name :EGit21 […]

 • IDE
 • Eclipse ve EGit ile Git versiyon kontrol sistemi kullanımı örneği

  Eclipse ile Git entegrasyonu sağlamak için EGit eklentisi ile kullanabilirsiniz. Başlıca yapılacak adımlar şöyledir; – Eclipse’e EGit eklentisi ekleme – Git Repositories görünümünün açılması – Yerel dizinimize Git deposu özelliği kazandırma – Projenizi yerel Git deposu ile paylaşma ve git depomuza taşıma – Yerel bilgisayarınıza ya da IDE’nize özel dosyalarınızı Git merkez deponuza göndermeme işlemi […]

 • VCS – Depo(Repository)
 • Varolan projeyi Git deposuna komut satırı kullanarak ekleme komutu kullanımı örneği (Adding an existing project to Git Repository using the command line command usage example)

  Başlıca yapılacak adımlar şöyledir; Uzak Git deposu oluşturma Proje dizinimizi Git deposu özellliği kazandırma Yerel Git depomuzun statüsünü görme Yerel Git depomuza özel dosyaların .gitignore dosyası ile uzak Git deposuna gönderilmemesini sağlama Yerel Git depomuzun uzak Git deposu merkezini tanımlama Yerel Git depomuzdaki bütün dosyaları yerel kod koluna eklenmesi Bütün eklenen dosyaların yerel kod koluna […]

 • IDE
 • Eclipse SVN projesini yerele alma işlemi (Eclipse SVN project checkout,import to local operation)

  Eclipse içerisine SVN sunucusundan bir projeyi yerel dizininize çekebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Alternatif 1: Bu alternatifi yapailmeniz için “SVN Repository Exploring” eklentisini Eclipse ortamınıza indirmeniz gerekmektedir. Subclipse veya Subversive indirmelisiniz şöyle; Eclipse-> Help-> Eclipse Marketplace…-> Find:Subclipse-> Go-> Install-> Confirm-> Window-> Perspective-> Open Perspective-> Others… -> SVN Repository Exploring-> SVN Kit x.x.xx selected-> Finish-> Select […]

 • IDE
 • Git deposundan proje kodlarını Eclipse içine aktarma yolu

  Git deposundan Eclipse’e projeyi getirme yolu: En kısa yoluyla : Eclipse-> workspace :D:\Java\workspace\git\application01-> OK-> File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> Clone URI-> Next-> Location-URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git (Location-URI :http://my.local.server/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git) Location-Host :bitbucket.org (Location-Host :my.local.server) Location-Repository path :/myrepo/application.git (Location-Repository path :/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git) Connection-Protocol :https Authentication-User : Authentication-Password : -> Next-> master(clicked)-> Next-> Destination-Directory :D:\Java\workspace\git\application01\application01 Destination-Initial branch :master Configuration-Remote name […]